اندازه گیری آسپارتام در نوشابه ‌های غیر الکلی به روش مشتق سازی پیش ستون و استخراج نقطه ابری با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده

یک روش جدید شامل مشتق‌سازی به ‌همراه استخراج نقطه ابری برای اندازه ‌گیری آسپارتام استفاده شد. عامل مشتق‌ساز شامل اورتوفتالدهید و مرکاپتوپراپیونیک اسید می‌باشد. جهت جداسازی و پیش تغلیظ مشتق تولید شده از تریتون x-100 استفاده شد. پارامترهای مهم در استخراج نقطه ابری از قبیل دما، pH، زمان، قدرت یونی محلول و حجم تریتون x-100 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جداسازی و آنالیز کمی آسپارتام از ستون C18 با طول 25 سانتی‌متر استفاده شد. نتایج حاصله نشان می‌دهند که در شرایط بهینه دقت روش بر اساس میزان انحراف استاندارد نسبی کمتر از 6 درصد و صحت اندازه‌ گیری آسپارتام بر اساس خطای نسبی کمتر از 4 درصد می‌باشد. روش مشتق‌سازی پیش ستون و استخراج نقطه ابری توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا می‌تواند روش مناسبی برای اندازه‌ گیری آسپارتام موجود در نوشابه ‌های غیر الکلی باشد.

کلیدواژه‌ها